זעזוע מוח (Commotio Cerebri): או משהו אחר? אבחון דיפרנציאלי

פציעות, הרעלות והשלכות אחרות של גורמים חיצוניים (S00-T98).

  • Contusio cerebri (חבלה מוחית).
  • Compressio cerebri (חבלה במוח)