קואנזים Q10: הערכת בטיחות

החוקרים פרסמו רמת צריכת (Observed Safe Level, OSL) עבור קואנזים Q10 (יוביקווינון), הנחשב לבטוח. בנוסף פורסמה צריכה יומית מקובלת (ADI).

מדענים זיהו OSL של 1,200 מ"ג של יוביקווינון לאדם מדי יום. בנוסף, מדענים פרסמו ADI של 12 מ"ג לק"ג מדי יום.

ה- ADI נקבע באמצעות רמת אפקט שלילי ללא תצפית (NOAEL), ללא תופעות לוואי נצפה מ קואנזים Q10 צריכת, תוך התחשבות בגורם בטיחות של 100.