כונדרויטין סולפט: הערכת בטיחות

מדענים פרסמו ערך צריכת של כונדרויטין סולפט המתאים לרמת הבטוחה הנצפית (OSL) ולצריכה הנצפית הגבוהה ביותר (HOI).

הם זיהו ערך צריכה של 1,200 מ"ג ביום כונדרויטין סולפט כ- OSL ו- HOI. ערך זה תואם את ערך הצריכה הגבוה ביותר שנבדק עד כה בניסויים קליניים בבני אדם.

עם זאת, המכון הפדרלי הגרמני להערכת סיכונים (BfR) ציין כי בריאות הערכה של כונדרויטין סולפט ברמות של 800-1,200 מ"ג ליום עלול להיות נתון לאי ודאות בגלל נתונים לא מספיקים.