מחלות בורסה (בורסופתיה): מניעה

כדי למנוע בורסופתים (מחלות בורסליות), יש לשים לב לצמצום הפרט גורמי סיכון.

גורמי סיכון התנהגותיים

  • שימוש יתר כרוני