גידולי עצם: בדיקה ואבחון

פרמטרים מעבדה מסדר ראשון - בדיקות מעבדה חובה.

* נמוך פריטין רמות עשויות להיות "מוסוות" על ידי תגובות דלקתיות. לכן, ההערכה של פריטין יש לבצע במקביל לחלבון תגובתי C (חלבון שלב חריף), במידת הצורך.