דם בשפיכה (המוספרמיה): טיפול

תרפים עבור hemospermia תלוי בסיבה (דם התאמת לחץ, במידת הצורך; תיקון של טיפול נוגד קרישה / נוגד קרישה).

במקרה של זיהום עם עדויות לפתוגנים, אנטיביוטיקה ממוקדת תרפיה נדרש.

במקרה היפרוריצמיה (גובה של חומצת שתן רמה ב דם), אוריקוסטטי תרפיה יש להתחיל (עיכוב סינתזה של חומצת השתן).

טיפול כירורגי מסומן עבור הפרעות בכלי הדם, ציסטות או פוליפים.