האם יש הבדלים באיכות זני חומץ הסיידר? | חומץ

האם ישנם הבדלים באיכות זני חומץ הסיידר?

בהתאם לשיטת הייצור, הסוגים השונים של חומץ הם באיכות שונה, אשר משפיעה באופן מכריע על יעילותה. ככלל, המוצרים היקרים יותר הם באיכות גבוהה יותר. לכן אנו ממליצים על זנים שלא התחממו ומעוננים באופן טבעי.