Apis mellifica

מונחים אחרים

דבורת דבש

יישום למחלות הבאות

 • דלקת בעור ובריריות עם נפיחות, אדמומיות, חום, צריבה ודקירה
 • כאבי ראש
 • חום ללא צמא
 • נטייה ל suppuration (רתיחות, שקדים suppurating)
 • עקיצת דבורה
 • עקיצות או עקיצות מחרקים (עקיצת קרציות)

בקשה לתופעות / תלונות הבאות

 • מחמיר אחר הצהריים
 • עדיף דרך אוויר קר ורענן
 • תסיסה גדולה
 • הרגשה של התנפצות

איברים פעילים

 • מערכת העצבים המרכזית
 • עור
 • ריריות
 • עיניים
 • שקדים

מינון רגיל

משותף, נפוץ, שכיח, מקובל:

 • טבליות, (טיפות) D3, D4, D6
 • אמפולות D3, D4, D6, D12 ומעלה