חוסר יציבות במפרק הקרסול - תרגיל 11

איזון לעמוד: לעמוד עם שתי הרגליים על המשטח הלא יציב ולשמור על שיווי המשקל למשך 15 שניות. המשך בתרגיל הבא.