חוסר יציבות במפרק הקרסול - תרגיל 10

חיזוק הפרונאטור: שב במושב הארוך. לקשור את theraband כלולאה והדק אותה סביב הרגליים שלך ברמה של המטטרסוס שלך. כף הרגל המושפעת נלחצת כעת בקצה החיצוני כנגד משיכת הרגל theraband כלפי חוץ.

חזור על התרגיל 15 פעמים בכל צד עם 2 מעברים בכל פעם. המשך בתרגיל הבא.