חוסר יציבות במפרק הקרסול - תרגיל 1

תרגיל ראשון: שים את עצמך במצב שכיבה. להרים רגל אחת ולמתוח את השנייה רגל דרך על הרצפה. כעת משוך רגל אחת באופן פעיל ולאט ומתח את כף הרגל השנייה באטיות.

בצע 10 חזרות ואז שנה את מיקום הרגליים. המשך בתרגיל הבא.