שבר בקרסול - תרגיל 1

שלב מוקדם: שבו על כיסא והאריכו את הברך עם כף הרגל הפגועה קדימה. ממצב זה, אתה מתרגל רק צמח פלפל - מתיחה כף הרגל, והארכת הגב - הרמת גב כף הרגל. בצע תנועה זו 3 פעמים באטיות עם 15 חזרות בכל פעם. המשך בתרגיל הבא.