אנטומיה של מחזור הדם | אסטמה לבבית

אנטומיה של מחזור הדם

דל החמצן דם מתנהל מכל חלקי הגוף דרך הוורידים עד לֵב. כולם ורידים דם סוף סוף זורם דרך החלק העליון והתחתון וריד הווריד אל חדר ימני ומשם אל ה חדר ימין, נקרא גם החדר הימני. ה חדר ימני ו חדר ימין יחד יוצרים את מה שמכונה ימין לֵב.

מימין לֵב, ה דם, שעדיין דל בחמצן, נשאב לריאות כדי להעשיר אותו בחמצן (מה שנקרא מחזור הדם הריאתי). הדם המועשר בחמצן זורם כעת ללב השמאלי (תחילה ל אטריום שמאליואז אל ה- חדר שמאל), ואז נשאב מהחדר השמאלי דרך העורקים בחזרה לחלקי הגוף השונים. בכך הלב תמיד מזרים את כמות נפח הדם הנדרשת לגוף ליחידת זמן לגוף (מה שמכונה תפוקת לב או תפוקת לב לדקה).