אלפא-גלקטוזידאז גדל | מהו אלפא-גלקטוזידאז?

האלפא-גלקטוזידאז גדל

כמות מוגברת של אלפא-גלקטוזידאז אינה ממלאת תפקיד ברפואה של ימינו. לא תוארו השפעות שליליות של כמות גדולה של האנזים אלפא-גלקטוזידאז על בני אדם. כמות מוגברת של אלפא-גלקטוזידאז מתרחשת בדרך כלל רק כאשר נלקחה כמות גדולה מדי כאשר מוחלפים בטבליות.