Allium cepa

מונחים אחרים

בצל למטבח

שימוש ב- Allium cepa למחלות הבאות

  • אלרגיות (קדחת השחת)
  • לְצַנֵן

השתמש בתסמינים / אי נוחות הבאים הנגרמים על ידי Allium cepa

  • נזלת עם הפרשה חדה וכואבת של רירית האף והתעטשות רבה
  • גירוי בלחמית עם דמעות שופעות אך מתונות
  • גרוע יותר בחדר חם, עדיף בחוץ

איברים פעילים

  • עורף
  • אף
  • אוזניים

מינון רגיל

משותף, נפוץ, שכיח, מקובל:

  • טיפות, (טבליות): D 6, D12