בטן חריפה: טיפול תרופתי

יעד טיפולי

טיפול סימפטומטי

המלצות טיפול

  • טיפול נמרץ ניטור של סימנים חיוניים במהלך שמרנות תרפיה או לאחר הניתוח.
  • משככי כאבים (משככי כאבים / משככי כאבים) על פי תכנית ההיערכות של ארגון הבריאות העולמי עד לטיפול סופי לאחר אישור האבחנה:
    • משכך כאבים ללא אופיואידים (אקמול, סוכן קו ראשון).
    • משכך כאבים אופיואידים בעל עוצמה נמוכה (למשל, tramadol) + משכך כאבים ללא אופיואידים.
    • משכך כאבים אופיואידים בעל עוצמה גבוהה (למשל, מורפיום) + משכך כאבים ללא אופיואידים.
  • במידת הצורך, butylscopolamine (עוויתות).