תרגיל 4

"מכה" בתרגיל זה, דבקים "מתגלגלים". לטיפול בברך שמאל, שכב על צד שמאל שלך במצב רוחבי. הנכון רגל מונח על הרצפה מאחורי רגל שמאל לייצוב.

כעת החלק החיצוני של הברך מונח על הגלגול ו"מתגלגל החוצה ". זה יכול להיות קצת כואב, אבל זה נורמלי. המשך בתרגיל הבא