קוקאאתילן

מבנה ותכונות

קוקאאתילן (ג18H23לא4Mr = 317.4 גרם למול) הוא נגזרת של קוקאין. בניגוד קוקאין, הוא מכיל אתיל אסתר ולא אסתר מתיל.

הכשרה

קוקאאתילן נוצר כאשר קוקאין ו אתנול נצרכים בו זמנית ב כבד על ידי תהליך הנקרא הסתברות מחדש. התגובה מתרחשת במהלך זרז על ידי קרבוקסילסטרז 1 (hCE1). אנזים זה הידרוליזה קוקאין למטבוליט הלא פעיל בנזויגלקונין. במהלך הסתברות מחדש, הוא משתמש אתנול במקום מַיִם, מה שמוביל ליצירת קוקאתילן.

אפקטים

לקוקאתילן השפעות דומות לקוקאין אך מחצית חיים ארוכה יותר עד שעתיים. זה מייצג הסבר אפשרי לשימוש מעורב שנצפה לעיתים קרובות. אתנול בליעה עלולה לעכב את חילוף החומרים ו חיסול של קוקאין. קוקאאתילן רעיל יותר מקוקאין.