כיבו של מול: טיפול תרופתי

מטרות טיפוליות

  • חיסול הפתוגנים
  • הימנעות מסיבוכים
  • יש לאתר ולטפל בניהול שותפים, כלומר שותפים נגועים, אם יש כאלה (יש לאתר קשרים למשך 10 ימים).

המלצות טיפול