שבר הומרוס: בדיקה

בדיקה קלינית מקיפה היא הבסיס לבחירת שלבי אבחון נוספים:

 • בדיקה גופנית כללית - כולל לחץ דם, דופק, משקל גוף, גובה; נוסף:
  • פיקוח (צפייה).
   • נזק לרקמות הרכות: סימני חבורות, המטומה (חבורות), שחיקה, פצעים באזור השבר (שבר פתוח)
   • תקלות
   • נזק קודם, צלקות
  • מישוש (מישוש), עד כמה שאפשר.
  • במידת הצורך, ככל האפשר, מבחני תפקוד
  • בדיקת מצב כלי הדם (הפרעות במחזור הדם?), תפקוד מוטורי ורגישות.
  • בדיקה לפציעות נלוות נוספות