אבחון סטרפטוקוקלי

פרמטרים מעבדה מסדר שני בהתאם לתוצאות ההיסטוריה, בדיקה גופניתוכו 'לבירור אבחנתי מבדל

  • איתור פתוגן מהאזורים הנגועים כגון עור בקטריולוגיה, דגימת שתן או ספוגית גרון.
  • נוגדנים סטרפטוקוקליים antistreptolysin O (ASL), anti-DNAse B (ASNB) ו- antihyaluronidase.
  • ספירת דם קטנה
  • פרמטר דלקתי CRP (חלבון תגובתי C)
  • פרמטר דלקת BSG (קצב שקיעת אריתרוציטים).